تناسب اندام

22 آذر 1398 | 19:02 تغذیه ورزشی
تناسب اندام

تغذیه ورزشی از پیچیده ترین اصول علم تغذیه است و نیازمند رعایت ریز فاکتوری های متعدد در بخش های مختلف در ارتباط با یکدیگر است که ما در این بخش با رعایت تمام اصول علمی در افزایش عضله سازی و زیبایی به نتایج خوبی دست پیداه کرده ایم.

ثبت نام