حین تمرین

حین تمرین

در دنیای علم نوین ورزشی از مواردی که به آن توجه ویژه می شود ریکاوری در حین تمرین است که علاوه بر افزایش توان و ادامه ی با کیفیت تمرین در حفظ آنچه در طول تمرین به دست می آوریم بسیار موثر خواهد بود. و اکنون این این دانش در اختیار شماست.

ثبت نام

همراه فیت